...

Doradztwo prawne | Kredyty frankowe

Doradztwo prawne | Kredyty frankowe

RWW.legal

Spółka RWW.legal, której specjalnością jest doradztwo prawne, powstała w wyniku połączenia doświadczenia zawodowego adwokatów: dra Karola Rusina, LL.M., M.B.A.

RWW.legal, będąca wiodącą Kancelaria na rynku, świadczy kompleksową obsługę prawną dla podmiotów indywidualnych, korporacyjnych i publicznych. Nasze usługi obejmują zarówno doradztwo prawne, jak i skuteczną reprezentację Klientów w skomplikowanych sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych oraz administracyjnych.

Zlokalizowani w Wrocław, jesteśmy gotowi sprostać wyzwaniom prawnym na najwyższym poziomie. Nasi adwokaci, stanowiący filary zespołu, posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentacji zarówno polskich, jak i zagranicznych Klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszym Klientom, zarówno w ramach bieżącej obsługi prawnej, jak i w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Podstawowym celem Kancelaria jest zapewnienie Klientom poczucia bezpieczeństwa i pewności, że ich sprawy są w dobrych rękach. Nasze działania opierają się na doświadczeniu, wyspecjalizowanej wiedzy oraz profesjonalizmie. Przywiązujemy ogromną wagę do zachowania tajemnicy zawodowej, co jest dla nas priorytetem. W ramach świadczonej przez nas obsługi prawnej, podejmujemy się prowadzenia negocjacji, sporządzania opinii prawnych i analiz, a także sporządzania projektów umów, statutów i innych aktów prawnych.

Nasza Kancelaria oferuje również bieżącą obsługę korporacyjną, co stanowi ważny element naszej oferty. Obsługujemy Klientów z różnych branż, co świadczy o naszej wszechstronności i zdolności do dostosowania się do specyficznych wymagań każdej z nich. W gronie naszych Klientów znajdują się firmy z sektora energetycznego, górniczego, nowych technologii, IT, FMCG, medycyny, handlowego oraz transportowego. Nasza Kancelaria w Wrocław prowadzi również doradztwo w zakresie obrotu dziełami sztuki.

RWW.LEGAL
Klient indywidualny - RWW.legal Wrocław doradztwo prawne Wrocław

Przede wszystkim kancelaria świadczy doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych doradzając we wszelkich kwestiach prawnych oraz reprezentując Klientów przed sądami i organami administracji.

PRAWO CYWILNE

 • W pierwszej kolejności, oferujemy reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych
 • Dalej, zajmujemy się sporządzaniem pism przedsądowych, umów, oraz opinii prawnych.
 • Dodatkowo, skupiamy się na ochronie dóbr osobistych
 • Następnie, prowadzimy sprawy dotyczące służebności
 • Również zajmujemy się zasiedzeniami.
 • Co więcej, specjalizujemy się w podziałach majątku wspólnego, zniesieniu współwłasności oraz działach spadku
 • W dalszej części, prowadzimy sprawy spadkowe.
 • Wreszcie, zajmujemy się również kwestiami odszkodowań

PRAWKO KARNE

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym
  i sądowym
 • sprawy związane ze stosowaniem środków zapobiegawczych (w tym np. tymczasowe aresztowanie)
 • reprezentowanie pokrzywdzonych
  i oskarżycieli posiłkowych
 • przestępstwa “białych kołnierzyków”
  – obrona członków organów spółek

PRAWO RODZINNE

 • rozwody
 • alimenty
 • sprawy o separację
 • podziały majątku wspólnego

SPORY Z BANKAMI

 • w zakresie reprezentacji w sprawach dotyczących kredytów np. udzielonych w walucie obcej, zwanych popularnie ‘sprawami frankowymi‘, obejmują działania kancelarii prawnej mające na celu obronę interesów klientów, którzy wzięli kredyty hipoteczne lub konsumenckie indeksowane do waluty franka szwajcarskiego lub innej obcej waluty i napotkali trudności z ich spłatą lub uważają, że zostali niesprawiedliwie traktowani przez banki.

PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE

 • Prawo administracyjne i podatkowe to obszary, w których kancelaria prawna reprezentuje swoich klientów zarówno przed organami administracji, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA), jak i w sprawach związanych z kwestiami podatkowymi, mając na celu ochronę ich praw i interesów.
RWW.LEGAL
Klient biznesowy - RWW.legal doradztwo prawne Wrocław

Dodatkowo kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych dla klientów biznesowych. Na przykład specjalistyczne doradztwo prawne, które jest dostosowane do potrzeb i wymagań przedsiębiorców oraz instytucji, a nasza firma zapewnia kompleksową i wszechstronną obsługę prawną, aby zaspokoić potrzeby naszych klientów.

OBSŁUGA PRAWNA

 • Przede wszystkim Kancelaria oferuje pełne i stale dostępne doradztwo prawne, które obejmuje szeroki zakres kwestii związanych z działalnością przedsiębiorstwa, zapewniając kompleksową
  i nieprzerwaną opiekę prawno-doradczą w celu zabezpieczenia interesów firmy oraz rozwiązywania wszelkich problemów prawnych, które mogą się pojawić w trakcie jej funkcjonowania.

PRAWO GOSPODARCZE

 • Przede wszystkim, nasza firma oferuje tworzenie i rejestrację podmiotów gospodarczych.
 • Następnie, zapewniamy obsługę organów spółek.
 • Ponadto, specjalizujemy się w przekształceniach, łączeniu i podziale przedsiębiorstw.
 • Co więcej, zajmujemy się windykacją należności.
 • Również reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracji.
 • Dodatkowo, rozstrzygamy spory na tle umów.
 • W dalszej kolejności, oferujemy tworzenie i analizę umów.
 • Jako kolejny aspekt, obsługujemy proces inwestycyjny.
 • Wreszcie, świadczymy usługi z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw.

OPINIE PROFESORSKIE

 • Pracownicy naukowi oraz kancelaria prawna specjalizują się w opracowywaniu niezależnych i wysoko wykwalifikowanych opinii prawnych, które są dostępne dla spółek oraz ich członków organów zarządzających, mając na celu dostarczenie rzetelnych i kompleksowych analiz prawnych w ramach profesjonalnego doradztwa.

PRAWO KARNE - OCHRONA BIZNESU

 • Przede wszystkim, specjalizujemy się w obronie w sprawach karnych gospodarczych.
 • Następnie, reprezentujemy pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych.
 • Ponadto, zajmujemy się sprawami dotyczącymi aresztów i zabezpieczeń.
 • Wreszcie, prowadzimy powództwa cywilne w ramach postępowania karnego.

PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE

 • reprezentowanie przed organami administracji, sądami administracyjnymi i NSA
 • reprezentowanie w sprawach podatkowych
 • optymalizacja podatkowa
 • ceny transferowe, transakcje między podmiotami powiązanymi

RESTRUKTURYZACJA I UPADŁOŚĆ

 • wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosku o zatwierdzeniu układu,
 • wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców i konsumentów,
 • reprezentowanie zarządców, nadzorców sądowych, syndyków
 • bieżące doradztwo w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • analizy i opinie prawne
 • reprezentacja w sprawach z art. 299 ksh

Podsumowując, dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w obszarze prawa oraz różnorodności usług, które oferujemy jako prawnicy, których specjalnością jest doradztwo prawne, jesteśmy w stanie skutecznie sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom. Przede wszystkim naszym celem jest tworzenie optymalnych rozwiązań, które zapewnią naszym klientom pełne poczucie bezpieczeństwa prawne.

Dlatego używając naszych umiejętności i różnorodnych kompetencji prawniczych, których zakres obejmuje szczególnie doradztwo prawne, jesteśmy gotowi na wyzwania, które stawiają przed nami różnorodne zadania i projekty. Innymi słowy nasza zdolność do dostosowywania się do różnych sytuacji i potrzeb klientów pozwala nam efektywnie doradzać i chronić prawa naszych klientów.

RWW.LEGAL
PAWEŁ WÓJCIK Esq., LL.M. doradztwo prawne Wrocław

Paweł Wójcik, Esq., LL.M.

Adwokat, Wspólnik

Świadczy kompleksowe usługi prawne, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa korporacyjnego oraz prawa karnego gospodarczego.

Prowadzi doradztwo prawne oraz reprezentuje przedsiębiorców indywidualnych i zbiorowych, w tym spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje, w sprawach cywilnych i karnych, negocjuje i przygotowuje kontrakty, doradza w zakresie obrotu dziełami sztuki, oferując Doradztwo prawne.

Posiada uprawnienia adwokackie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w stanie Nowy Jork. Znajomość zarówno kontynentalnego, jak i anglosaskiego systemu prawnego pozwala mu sprostać oczekiwaniom podmiotów polskich i zagranicznych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Temple University James E. Beasley School of Law w Filadelfii, USA, a także Temple University School of Law Tokyo Campus w Japonii, gdzie był pierwszym Polakiem uczestniczącym w programie. Jestem laureatem nagrody im. Petera Sevareid’a dla najlepszego studenta zagranicznego na Temple University James E. Beasley School of Law za wybitne osiągnięcia w nauce.

Pełni funkcję członka Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu oraz Prezesa Wrocławskiego Centrum Arbitraży przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.

W przeszłości był członkiem Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Przewodniczącym Zespołu Ds. Nieuczciwej Reklamy przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Pełnił również obowiązki Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Zasiada w organach doradczych oraz organach nadzoru spółek kapitałowych.

Prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi, studentami oraz przedsiębiorcami w zakresie regulacji dotyczących działalności gospodarczej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zobowiązaniowych stosunków umownych, prawa własności intelektualnej oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Zasiada w komisjach egzaminacyjnych na aplikacji adwokackiej oraz na zawodowym egzaminie adwokackim.

Grafika dr Karol Rusin prof. CW, MBA, LL.M doradztwo prawne Wrocław

dr Karol Rusin, prof. CW, MBA, LL.M.

Adwokat, Wspólnik

Nadzoruje bieżące sprawy spółek pod względem prawnym i podatkowym, dbając o ich rozwój i finanse. Świadczy doradztwo prawne przedsiębiorcom w zakresie ekspansji zagranicznej oraz nowych planów biznesowych obejmuje punktowanie ryzyk, opracowywanie optymalnych rozwiązań prawnych i podatkowych.

Przygotowuje umowy i dokumenty, doradza także w zakresie odpowiedzialności managerów na gruncie prawa karnego, karno-skarbowego i cywilnego. Prowadzi stałą obsługę prawną podmiotów polskich i zagranicznych, w tym m.in. przedsiębiorstw z branży energetycznej, górniczej, FMCG, IT.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsięwzięć firm zagranicznych, obejmujących założenie i organizację oddziału w Polsce oraz w zakresie emisji i obsługi obligacji korporacyjnych. Przeprowadzał skomplikowane procesy przekształceń własnościowych i reprezentował strony w procesach cywilnych oraz postępowaniach podatkowych.

Zajmuje się także sukcesją działalności gospodarczej. Jako adwokat, posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i biegle posługuje się językiem angielskim. Ukończył studia Master of Business Administration oraz Master of Law, pełnił funkcje zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego oraz członka rady adwokackiej. Łączy teorię z praktyką, będąc nauczycielem akademickim i Prorektorem, co podkreśla jego zaangażowanie w rozwój edukacji i prawa.

POROZMAWIAJMY OSOBIŚCIE

ADRES

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Scroll to Top

Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: rww.legal
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: RWW.legal Rusin Wójcik S.K.A. rsz. J. Piłsudskiego, 3A lok. 1, Wrocław, dolnośląskie 50-048
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kancelaria@rww.legal
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • operatorzy pocztowi
  • kancelarie prawne i windykatorzy
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI